Harvest calendar

Harvest calendar for cultivated and wild herbs for the 2023 agricultural year.

 

Product
 
Essential oil and floral water

Botanical name

 INCI

Herb Harvest Calendar
   

March

April

May

June

July

August

September

October

November

December

Anise

Pimpinella anisum

      Х Х          

Angelica root

Angelica archangelica

Х Х         Х Х    

Balkan savory

Satureja montana

      Х Х Х        

Balkan savory

Satureja hortensis

      Х Х Х        

Immortalе

 

Helichrysum italicum

        Х Х        

Basil

Ocimum basilicum

        Х Х Х      

White pine

Pinus silvestris

          Х Х Х Х Х

White wormwood

Artemisia Vulgaris

          Х Х Х    

Yarrow

Аchillea millefolium

      Х Х Х        

White Fir

Abies alba

              Х Х Х

Valerian root

Valeriana officinalis

    Х Х Х          

Tansy

Tanacetum Vulgare

    Х Х Х          

Bay leaf

Laurus nobilis

  Х Х              

Lovage

Levisticum officinale

    Х Х Х Х Х Х    

Wild - medicinal chamomile

Chamomile recutita

 

  Х Х Х Х Х        

Tarragon

 

Artemisia dracunculus

      Х Х Х Х      

St. John's Wort

Hypericum perforatum

    Х Х Х Х        

Zdravets

Geranium Macrurizum

Х             Х Х Х

Nettles

Urtica dioica

  Х Х Х Х Х Х      

Dill seeds

Anethum graveolens

    Х Х Х Х        

Coriander

Coriandrum Sativum

      Х Х Х Х      

Lavender

Аngustifolia officinalis

        Х Х        

Parsley

 

Petroselinum crispum

    Х Х Х          

Lemon balm

Melissa officinalis

      Х Х Х Х      

Thyme

Thymus serpyllum

  Х Х Х Х          

Mint

Mentha piperita

    Х Х Х Х Х Х    

Carrot seed

Daucus carota

            Х Х Х  

German chamomile

 

Matricaria chamomilla

    Х Х            

Wormwood sweet

Artemisia Annua

              Х Х  

Fennel

Foeniculum vulgare Mill

        Х Х Х      

Oregano

Oreganum Vulgare

      Х Х Х        

Roman chamomile

Chamaemelum nobile

      Х Х          

Rosemary

Rosmarinus officinalis

    Х Х Х Х        

Alba Rose oil

Alba Mill

    Х Х            

Damascena Rose oil

Damascena Mill

    Х Х            

Salvia

Sage Officinalis

    Х     Х        

Salvia

Sage Sclarea

    Х     Х        

Spruce

Abies Picea

              Х Х Х

Juniper

Juniperus communis

                Х Х

Hyssop

Hyssopus officinalis

      Х Х Х        

Floral Water Linden

Tilia cordata

  Х Х Х            

Calendula floral water

Calendula officinalis

    Х Х Х          

Floral water Walnut leaves

Juglans regia

 

      Х Х Х        

Floral Water Fig Leaf

Ficus carica

 

        Х Х Х      

Floral Water Garlic Leaf

 

Allium sativum

Х Х   Х Х