Конкрети и Абсолюти

Конкрети

Конкретите се приготвят почти изцяло от суровини с растителен произход, като кори, цветове, листа, билки и коренища. Ароматичните растителни материали се подлагат по–скоро на екстракция с въглеводороден тип разтворител, отколкото на дестилация или изстискване. Този метод е необходим, когато горещата вода или парата въздействат неблагоприятно върху етеричните масла. По този начин се постига абсолютно натурално ухание. Такъв е случаят с жасмина. Някои растения, като лавандулата и салвията се подлагат както на парна дестилация за получаване на етерично масло, така и на екстракция с разтворител за произвеждане на конкрет. Остатъчните компоненти обикновено са твърди и са с восъкоподобна некристална структура.

Повечето конкрети съдържат около 50% восъци, 50% летливи масла, като жасмина. В редки случая, както при иланг-иланга, конкрета е в течен вид и съдържа около 80% етерични масла и 20% восъци. Предимство на конкретите е, че са по-стабилни и концентрирани, отколкото чистите етерични масла.

Абсолю

Абсолю се получава от конкрет чрез повторно извличане с разтворител, използвайки чист алкохол (етанол), в който нежеланите восъци слабо се разтварят. Обиконовено абсолюто се подлага на повторна обработка с алкохол. Обаче понякога остават малки количества восъци, както в случая с абсолюто от портокалови цветчета. Абсолюто може да се подложи и на молекулярна дестилация, която ще отстрани и последните нелетливи частици. За да се възстанови алкохола чрез изпарение се изисква в края на процеса да се създадат условия за вакуум. В някои абсолюта ще се открият следи от етилов алкохол (под 2%), а това не е препоръчително за терапевтичната дейност, тъй като това ще предизвика замърсявания.

Обикновено абсолюто е висококонцентрирана вискозна течност, но в някои случаи се среща и в твърдо или полутвърдо състояние (салвиево абсолю). В последните години, повечето проучвания бяха посветени на извличане на етерични масла и ароматични материали чрез използване на течен въглероден диоксид. Маслата получени по този начин са с отлично качество и са изцяло освободени от нежеланите остатъци разтворител или нелетливи компонент.

 

Фирма «Буджак» ЕООД може да достави с предварителна заявка следните композиции на конкрети и абсолюти:

1. Розов конкрет (Concrete rose) - Rosa damascene

2. Розово абсолю (Rose absolute) - Rosa damascene

3. Лавандулов канкрет (Concrete lavander) - Lavandula angustifolia

4. Лавандулово абсолю (Lavender absolute) - Lavandula angustifolia

5. Абсолю тютюн (Tabacco absolute) - Nicotina tabacum

6. Конкрет тютюн (Concrete tobacco) - Nicotiana tabacum

7. Жасмин абсолют (Jasmine absolute) - Jasmine grandiflorum

8. Жасмин конкрет (Jasmine tobacco) - Jasmine grandiflorum

9. Конкрет бял равнец (Concret Yarrow) - Achillea millefolium

10. Конкрет от бор (Concrete pinarom) - Pinus species

11. Конкрет от здравец (Concrete zdravetz) - Geranium macrorrhizum

12. Конкрет от Невен (Concrete Marigold) - Calendula officinalis

13. Абсолю от невен (Marigold absolute) - Calendula officinalis 

14. Конкрет от мурсалски чай (Concrete Mursal tea) - Sideritis Scardica

15. Абсолю от мурсалски чай (Mursal tea) - Sideritis Scardica

 

 

Можете да направите Вашето запитване на е-мейл адрес: sales@naturaloilbg.com

budjak2016@abv.bg моб. номер +359878788166

 

колекции
Подреди по